THÔNG ĐIỆP

TRIẾT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP


「YÊU HÒA BÌNH」

Lợi ích cá nhân không chỉ có giới hạn mà còn không kéo dài được lâu.
Lợi ích của đồng đội có thể chia sẻ như một phần hạnh phúc của bản thân.
Nếu hành động và suy nghĩ thực sự vì lợi ích của đồng đội, toàn bộ tổ chức sẽ tiến triển theo hướng tích cực.
※Đồng đội trong trường hợp này bao gồm khách hàng, các công ty cùng hợp tác, cư dân xung quanh và nhân viên trong công ty.


Công ty chúng tôi đang phát triển dựa trên sự đáp ứng mong đợi và sự kỳ vọng của những người liên quan.
Những người liên quan không chỉ là khách hàng mà còn bao gồm đối tác hợp tác, cư dân xung quanh và nhân viên nội bộ
Đối với khách hàng, chúng ta nên mở rộng phạm vi thầu để đáp ứng yêu cầu QCD (chất lượng, chi phí và giao hàng).
Đối với các công ty hợp tác, chúng ta nên tận dụng những đặc điểm riêng để có một mối quan hệ song song trong việc chia sẻ niềm vui và khó khăn.
Đối với cư dân địa phương, chúng ta nên đóng góp vào sự sống sôi nổi của khu vực và tận dụng nguồn lực hiệu quả.
Đối với nhân viên nội bộ, điều quan trọng là công sức được đền đáp, tạo ra ý nghĩa trong công việc và trở thành một môi trường giúp họ phát triển từ mặt tinh thần được gia đình ủng hộ.
Hiện tại là kết quả của việc duy trì sự cân bằng này để đáp ứng mong muốn. Tuy nhiên, còn rất nhiều thách thức có thể được giải quyết để tiếp tục đáp ứng mong đợi.
Chúng tôi xem xét những thách thức như là cơ hội và cam kết hỗ trợ đóng góp vào hạnh phúc của những người liên quan, cùng nhau nỗ lực vươn lên.